Det sier Amir Taha. Som regionsdirektør i for Region Øst i Toma Facility Norge er det hans oppgave – og drivkraft – å sikre det beste nivået på de tjenestene som leveres til kundene.

Gjennom å ta i bruk roboter, sensorteknologi og integrere IoT (internet of things) i renholdshverdagen får Toma en mer kostnadseffektiv planlegging, bedre dokumentasjon og mindre fysisk slitasje på renholderne.

– Vi snakker om et Kinderegg av en forbedring, slår Amir fast. 

 

Bedre kvalitet med IoT i renhold

IoT (Internet of Things) – tingenes internett – handler om at ting kobles til internett. Tingene, også kalt enhetene, er utstyrt med sensorer, programvare og annen teknologi. Det gjør at de kan samle og utveksle data med hverandre. Renholdsroboter kan for eksempel snakke sammen og dele informasjon, noe som gir helt nye muligheter for å basere renholdet på innsamlet data om det faktiske behovet.

Les mer om hvordan sensorteknologi kan benyttes i renhold her.

 

Bedre planlegging og rapportering

Amir forklarer at sensorikk kan brukes til å måle blant annet luftkvalitet. En kvalifisert måling av luften viser når det er behov for en større nedvask, det er viktig for å sikre optimalt inneklima. Sensorikk kan også kobles på for eksempel gulvvaskemaskiner for å måle nøyaktig når og hvor de er i bruk. Resultatene kan måles mot forventet brukstid så en enkelt ser om noen maskiner kan utnyttes bedre, eller om de rett og slett er overflødige. 

– Dette gir oss oversikt på et helt annet nivå enn tidligere. Det gir mindre nedetid og bedre utnyttelse av utstyret, og er uvurderlig i planleggingen vår.

I praksis fungerer det slik at sensorene i renholdsmaskinene sender data til skyen hvor informasjonen analyseres og deretter tilgjengeliggjøres i en app. Teknologien egner seg for alle typer bygg, gir bedre resultater og krever mindre av renholderne. 

Regionsdirektøren forklarer at også når det kommer til rapportering og dokumentasjon overfor kunden, er fordelene store. 

– Nå har vi full oversikt over maskinene våre ­– og kan dokumentere det. Vi vet hvor de befinner seg til enhver tid, kjøremønsteret og hvor mye de har blir brukt. Det innebærer at vi kan vi lage detaljerte rapporter til kunden.

 En renholder i Toma viser frem en gulvmaskin med sensor.

TILGJENGELIGGJØR INFORMASJON: Sensoren gir full oversikt over når og hvor lenge gulvmaskinen er i bruk.

 

Helsegevinst for renholderne

Hverdagen til renholderne har endret seg med maskinenes og sensorteknologiens inntog – mest av alt til det bedre. 

– Det er vesentlig færre fysiske skader og mindre slitasje hos våre ansatte nå som vi har maskiner til å hjelpe oss. Og selv om vi ikke har behov for fullt så mange renholdere som før, blir vi neppe arbeidsledige med det første, sier Amir.

– Maskinene krever menneskelig oppfølging, service og påfyll av vann. De er gode hjelpere, men vi er fortsatt helt avhengige av gode, menneskelige renholdere. 

 

Skal være best i renholdsbransjen

Leder for konseptutvikling av renhold i Toma, Trond Karlsen, forklarer at Toma alltid er på utkikk etter nye metoder for å effektivisere og øke kvaliteten på leveransene ytterligere. Fra opplæring og arbeidsmetoder til ulike typer mopper og teknologi. 

– Vi utforsker alt vi kommer over av ny og lovende teknologi. Det gjør at vi kan levere bedre tjenester til kundene våre og samtidig, gi renholderne våre en god arbeidshverdag og være stolte av jobben vi gjør, sier han. 

Foreløpig er aktivitetssensorikken den teknologien som er testet mest. På gulvmaskiner måler den hvor mye maskinen er i bruk, og teknologien egner seg også på blant annet avfallsbeholdere. Bruksområdene er mange, og resultatene strålende. Målingene gjør det for eksempel mulig å flytte maskiner som blir lite brukt så de kan utnyttes bedre. 

– Den nye teknologien gir kundene en kvalitativ opplevelse av renholdet som langt overgår manuell vask. I tillegg får de den tryggheten som håndfaste tall og detaljert informasjon over jobben som er gjort gir. Når de ser hvor mye maskinene er brukt, kan de også være trygge på at de får det de betaler for. 

– Renhold handler om mer enn at det skal se pent ut. Som kunde skal du også kunne vite – og måle ­– at det er vesentlig renere. Først når vi vet at kunden vet dette med sikkerhet, kan vi si oss fornøyd med jobben, avslutter han.