Samfunnsansvar og bærekraft er en viktig del av Toma sin daglige drift og strategiske arbeid. Vi skal være blant de beste på bærekraft i vår bransje.

Som en del av dette arbeidet, har Toma tilsluttet seg til FN-initiativet Global Compact, verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. En del av Global Compacts hovedmålsetninger er bærekraftig utvikling, hvor Bærekraftsmålene er en del av strategien for å oppnå dette. Vi jobber derfor målrettet med tiltak som utgjør en forskjell for miljø, klima og samfunn, i henhold til Bærekraftsmålene.

Vår overordnede filosofi er bygget på den tredelte bunnlinjen, som består av sosiale forhold, miljø og økonomi (People, Planet, Profit). Helt enkelt forklart: I en verden med enorme sosiale og miljømessige utfordringer har næringslivet rett og slett ikke råd til å tenke kun kortsiktig profitt. Det handler om et felles ansvar og en langsiktig global utvikling. Vi i Toma skal handle lokalt og tenke globalt.

 

Toma serverer 7000 måltider hver dag, og som en av landets største restauratører følger et viktig ansvar og stor påvirkningskraft på våre gjesters helse. Toma har alltid vært opptatt av sunn og bærekraftig mat, og vi er knyttet til Helse- og omsorgsdepartementet sin tilslutningsavtale for et Sunnere Kosthold. Avtalen har som mål å bedre folkehelsen gjennom reduksjon av salt, sukker og mettet fett i maten, og øke vårt publikums inntak av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat. I tillegg har våre avdelinger kjøttfrie dager, som både er bra for helsen og miljøet. ​

 

I Toma regner vi mangfold og inkludering som en styrke. Vår kultur er tuftet på gjensidig respekt, forståelse og verdi på tvers av kjønn, alder, legning, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vår organisasjon består av 80 ulike nasjonaliteter og speiler et tverrsnitt av befolkningen. I tråd med regjeringens inkluderingsdugnad har vi som mål at 25% av våre ansatte skal rekrutteres i lys av dette viktige samfunnsløftet.

Toma har vært en aktiv deltager siden den første IA Avtalen så dagens lys, og vi har som mål å skape et anstendig arbeidsliv med plass til alle. Vi har en rekke tilslutningsavtaler for et inkluderende arbeidsliv, og har et tett samarbeid med NAV -Vi Inkluderer, NHO - Ringer i vannet, Helt Med - inkludering av personer med utviklingshemming, øvrige oppfølgingsenheter og lokale opplæringskontor for lærlinger. I 2016 ble vår innsats ble belønnet med Ringer i Vannet-prisen og IA-prisen.

 

I 2018 ble det vedtatt at å fase ut våre fossildrevne kjøretøy. I 2020 er 19% av bilparken vår elektrisk, og vi jobber aktivt med å fase ut våre fossile kjøretøy og erstatte de med elektriske. Ved å fase ut fossildrevne kjøretøy, bidrar man til mindre støy og renere luft i byene, samtidig som man reduserer utslipp av CO2, som igjen bidrar til å bekjempe klimaendringene. I tillegg til at elektriske biler er mer miljøvennlige, styrker de vår økonomiske konkurransekraft ved å redusere kostnader forbundet med drivstoffpriser, avgifter og bompenger, som kommer våre kunder til gode.

 

I tillegg til å ha et stort fokus på sunn og bærekraftig mat, har Toma som mål å redusere matavfall med 20% innen utgangen av 2020, gjennom NHO sin bransjeavtale, Kutt Matsvinn. Innen utgangen av 2030 skal reduksjonen ha nådd 50%.

I Toma har vi et kontinuerlig fokus på miljøbevisste innkjøp, sentralt menyutvalg og utnyttelse av overskuddsmat i våre kantiner og personalrestauranter. I tillegg til å redusere kjøttforbruket (som sparer atmosfæren for skadelige metangasser), har vi et stort utvalg av frø og belgfrukt (som fanger nitrogen) og miljøsertfiserte råvarer og produkter som vi tilbyr våre gjester.

 

I Toma er vi miljøbevisste på innkjøp av råvarer, og store deler av vår sjømat er miljøsertifisert eller villfanget. I 2020 er 50% av sjømaten vi kjøper inn miljøsertifisert. Vi har som mål at 100% av all sjømat vi serverer i våre kantiner og personalrestauranter, skal være MSC / ASC sertifiserte produkter eller villfanget.

I Toma skal vi være best på renhold, men også miljøbevisste. For å minimere vårt utslipp kjemikalier i vannet, er Toma en Svanemerket renholdsleverandør. Svanemerket er en av Nordens strengeste utmerkelser og sertifiseringer, og er en utmerkelse synonymt med høy kvalitet og miljøbevissthet. Vi benytter godkjente og miljømerkede rengjøringsmidler i vårt renhold og bruker vi mest mulig tørre metoder for å redusere bruk av kjemikalier. Som kunde av en Svanemerket renholdsleverandør, kan man være trygg på at kvaliteten på leveransen er høy samtidig som miljøsamvittigheten holdes ren.

 

Avfall som et resultat av emballasje og engangsartikler, spesielt plastemballasje, har en betydelig negativ innvirkning på miljøet. I Toma er vi miljøbevisste på kildesortering og resirkulering, og som medlem i Grønt Punkt Norge tar Toma ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. I tillegg har vi som mål at alle våre vareleverandører skal være medlem i Grønt punkt eller tilsvarende.

 

For å nå målene sammen, må vi involvere alle parter. Toma er en av pådriverne bak NHO Service og Handel sitt nye bærekraftsnettverk. Nettverket tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, hvor bedre klimafotavtrykk og inkludering er målet. Videre ønsker vi å ha aktivt samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere som vi inviterer til jevnlige møter, hvor bærekraft, samfunnansvar og utvikling står i fokus. 

Toma inviterer også jevnlig til lokale samlinger, hvor ansatte har mulighet til å påvirke bærekraft, samfunnsansvar og innovasjon gjennom sine egne forslag og ideer.