Tjenestene inneholder blant annet:

 • Allment tilsyn av bygg
 • Drift av tekniske anlegg som varme, kjøling og ventilasjonsanlegg
 • Følge opp service og vedlikeholdsavtale på tekniske anlegg
 • Tilsyn av ute-arealer
 • Avfallshåndtering
 • Energi, vann og avfallsoppfølging
 • Kontroll og utbedring av lekeplasser
 • Taksjekk
 • HMS

Vi tilbyr også:

 • Oppmerking av parkeringsplasser
 • Høytrykksvask av uteareal
 • Industrivask
 • 24 timers beredskapsvakt

Vi har faste vaktmestertjenester, sammen setter vi opp en drifts instruks etter avtale.

snakk med oss om vaktmestertjenester

Kontaktskjema på web

OBS: For jobbsøknader, se vår side for Jobb & Karriere

Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.