Tjenester

 • Allment tilsyn av bygg
 • Drift av tekniske anlegg som varme, kjøling og ventilasjonsanlegg
 • Følge opp service og vedlikeholdsavtale på tekniske anlegg
 • Tilsyn av ute-arealer
 • Avfallshåndtering
 • Energi, vann og avfallsoppfølging
 • Kontroll og utbedring av lekeplasser
 • Taksjekk
 • HMS

 

tilleggstjenester

 • Oppmerking av parkeringsplasser
 • Høytrykksvask av uteareal
 • Industrivask
 • 24 timers beredskapsvakt

 

Vi har faste vaktmestertjenester. Sammen setter vi opp en driftsinstruks etter avtale.

 

 

 

 

snakk med oss om vaktmestertjenester