Kjøpet av Facility Service selskapet Allianceplus AS, med en omsetning på 240 mill. NOK, gir Tomagruppen et godt markedsmessig løft, og styrker selskapets geografiske tilstedeværelse, spesielt i Region Vest.

Tomagruppen vil etter kjøpet ha en årlig omsetning på 2.400 millioner NOK og være blant de tre-fire største aktørene i det norske FS-markedet. Selskapet dekker tjenesteområdene; renhold, kantine & personalrestaurant, eiendomsdrift, vakthold og camps.

 

- Allianceplus passer utmerket inn i Toma sine forretningsområder for renhold og kantinedrift. Geografisk vil Allianceplus-porteføljen styrke tilstedeværelsen spesielt i Region Vest, men også andre regioner vil bli styrket gjennom oppkjøpet, forteller Tore Monsen, konsernsjef i Toma.

 

- Tomagruppen er kjent som et solid og respektert selskap i det norske markedet, så de er en
god match for Allianceplus AS og deres dedikerte medarbeidere. De kombinerte aktivitetene vil gi Tomagruppen en enda sterkere posisjon, og jeg ser frem til å følge deres videre utvikling, sier Anders Egehus, konsernsjef i Allianceplus.

 

I forbindelse med transaksjonen opplyser Henrik Bonnerup, Partner i Polaris, som er eier
av Allianceplus-gruppen:

- Vi er svært glade for å kunne overlevere Allianceplus AS til Tomagruppen, som er en sterk og langsiktig kjøper med gode ambisjoner for Allianceplus. Allianceplus AS er et solid selskap med en attraktiv posisjon på Vestlandet og vi er sikre på at dette vil bli ytterligere forsterket i det nye eierskapet.

 

Transaksjonen er betinget av godkjenning fra relevante myndigheter.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tore Monsen, konsernsjef Tomagruppen, tel: +47 928 41 210
Anders Egehus, konsernsjef Allianceplus, tel: +45 41 91 51 99
Henrik Bonnerup, partner Polaris, tel: +45 21 66 87 66
Bergen/Oslo, 21. juli 2022