Bedriftshåndboken er ment som en orientering for ansatte og kunder. Den viser at tjenesteområdene i Tomagruppen baserer leveransen på strukturerte, gjennomtenkte prosesser og prosedyrer.

Helse, miljø- og sikkerhet i Tomagruppen er nedfelt i våre verdier og integrert i vårt styringssystem. Vår HMS-dokumentasjon og prosedyrer er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi arbeider målrettet for å utvikle bedriftskulturen, øke trivselen og redusere farene for helseskader og ulykker.

Dette skal oppnås ved:

 • Forebyggende arbeid som skal forhindre at uhell og skader inntreffer.
 • Tett og god dialog med vernetjenesten, BHT og Arbeidslivstjenesten.
 • Øke nærværet gjennom tilhørighet og trivsel i bedriften.

HMS arbeidet er beskrevet i vår HMS-organisasjon. Det er ledelsens politikk at de ansatte i størst mulig grad skal bidra til aktiv deltagelse i HMS-arbeidet. Vi følger opp mål og handlingsplaner. Interne HMS-revisjoner sikrer etterlevelse av egne prosedyrer, krav fra myndigheter og kunder. Ledelsens årlige gjennomgang og HMS-resultater gjøres kjent i virksomhetene.

Selskapene i Tomagruppen har mange ulike medlemskap og sertifiseringer.

VÅRE SERTIFISERINGER OG MEDLEMSKAP

 • ISO 9001 2015*
 • ISO 14001 2015*
 • OHSAS 14001 2007*
 • Offentlig godkjent renholdsbedrift
 • Svanemerket renhold**
 • Grønt Punkt Norge, kontrollmedlem
 • Achilles, medlemskap
 • Godkjent lærlingbedrift
 • Sellicha, medlemskap
 • TransQ, medlemskap
 • Startbank, medlemskap
 • Medlemsbedrift NHO/NHO Service

*Sertifikatene omfatter all renholds virksomhet i selskapet.

**Sertifikatet omfatter regelmessig renhold i selskapet.