HMS er ikke en aktivitet, men skal prege måten vi utfører alt vårt arbeid på.

Tomagruppen har derfor et HMS program som skal sikre at alle personalansvarlige ledere utarbeider HMS handlingsplaner for sine medarbeidere og ansvarsområder. Dette skjer naturligvis med medvirkning fra verneombud, og følges opp linjevei – helt opp til konsernledelsen.

For å høste erfaringer på tvers av selskap og tjenesteområder har Toma har valgt et integrert styringssystem for arbeidsmiljø, kvalitet og ytre miljø. Selv om ikke alle selskap har sertifiserte ledelsessystemer benyttes det integrerte systemet av alle selskap i henhold til relevans. Systemet for arbeidsmiljø er et eksempel på dette, da alle selskap benytter samme system og metodikk i sitt systematiske HMS arbeid.

For å sikre at Toma kan levere sine tjenester til kunden, i henhold til deres krav og forventninger, har de største leveranseområdene etablert ISO sertifiserte ledelsessystem for kvalitet i tillegg til HMS og ytre miljø.

 

 

våre sertifiseringer

Følgende sertifiseringer gjelder:

VÅRE MEDLEMSKAP

Selskapene i Tomagruppen har mange ulike medlemskap.

 

  • Grønt Punkt Norge, kontrollmedlem
  • Achilles, medlemskap

 

  • Godkjent lærlingbedrift
  • Sellicha, medlemskap
  • TransQ, medlemskap

 

  • Startbank, medlemskap
  • Medlemsbedrift NHO/NHO Service

 

 

Årsrapporter:

 

2023

Toma Facility Norge AS sin årsrapport for 2023.

Toma Eiendomsdrift årsrapport for 2023. 

 

2022 

Toma Security årsrapport for 2022.