Bedriftshåndbok

Bedriftshåndboken er ment som en orientering for ansatte og kunder. Den viser at tjenesteområdene i Tomagruppen baserer leveransen på strukturerte, gjennomtenkte prosesser og prosedyrer.

 

HMS

Helse, miljø- og sikkerhet i Tomagruppen er nedfelt i våre verdier, og integrert i vårt styringssystem. Vår HMS-dokumentasjon og prosedyrer, er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Vi arbeider målrettet for å utvikle bedriftskulturen, øke trivselen, og redusere farene for helseskader og ulykker.

 

Dette skal oppnås ved:

 • Forebyggende arbeid, som skal forhindre at uhell og skader inntreffer.
 • Tett og god dialog med vernetjenesten, BHT og Arbeidslivstjenesten.
 • Øke nærværet gjennom tilhørighet og trivsel i bedriften.

 

HMS-arbeidet er beskrevet i vår HMS-organisasjon. Det er ledelsens politikk at de ansatte i størst mulig grad skal bidra til aktiv deltagelse i HMS-arbeidet. Vi følger opp mål og handlingsplaner. Interne HMS-revisjoner sikrer etterlevelse av egne prosedyrer, krav fra myndigheter og kunder. Ledelsens årlige gjennomgang og HMS-resultater, gjøres kjent i virksomhetene.

 

VÅRE SERTIFISERINGER OG MEDLEMSKAP

Selskapene i Tomagruppen har mange ulike medlemskap og sertifiseringer.

 • Svanemerket renhold**
 • Grønt Punkt Norge, kontrollmedlem
 • Achilles, medlemskap
 • Godkjent lærlingbedrift
 • Sellicha, medlemskap
 • TransQ, medlemskap
 • Startbank, medlemskap
 • Medlemsbedrift NHO/NHO Service

*Sertifikatene omfatter all renholds virksomhet i selskapet.

**Sertifikatet omfatter regelmessig renhold i selskapet.