Oppfyller rapporteringskravene

Tomagruppen (TG) og tilsluttede selskaper i Norge, Sverige og Danmark har forpliktet seg til å opprettholde en høy etisk standard i vår virksomhet. Med bakgrunn i dette forventer vi at alle leverandører og egne medarbeidere som arbeider med dem, er forventet å etterleve denne standarden med hensyn til ansvarlige sosial, miljømessig og etisk praksis.

TG respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner. TG driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle samfunn der vi har virksomheter, og vi forventer at våre leverandører gjør det samme. 

Alle leverandører – samt deres underleverandører – må etterleve disse retningslinjene, og TG forventer at alle leverandører videreformidler forpliktelsene nevnt her og sikrer etterlevelse av retningslinjene i deres organisasjoner og forsyningskjeder.

Nå er vi i gang med en grundig kartlegging av vår verdikjede som vil sikre at vi oppfyller rapporteringskravene i den nye åpenhetsloven.

kort om loven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

 

(Kilde: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven)

 

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på post@toma.no.