Tomagruppens forpliktelser

Tomagruppen (TG) og tilsluttede selskaper i Norge, Sverige og Danmark har forpliktet seg til å opprettholde en høy etisk standard i vår virksomhet. Med bakgrunn i dette forventer vi at alle leverandører og egne medarbeidere som arbeider med dem, er forventet å etterleve denne standarden med hensyn til ansvarlige sosial, miljømessig og etisk praksis.

TG respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner. TG driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle samfunn der vi har virksomheter, og vi forventer at våre leverandører gjør det samme. 

Alle leverandører – samt deres underleverandører – må etterleve disse retningslinjene, og TG forventer at alle leverandører videreformidler forpliktelsene nevnt her og sikrer etterlevelse av retningslinjene i deres organisasjoner og forsyningskjeder.

 

Les redegjørelsen til Tomagruppen i forbindelse med åpenhetsloven her.

Verifiseringsmerke for åpenhetsloven

Tomagruppen AS har mottatt verifiseringsmerke fra Factlines som et bevis på vårt systematiske arbeid med åpenhetsloven. Verifiseringsmerket deles ut til virksomheter som viser at de aktivt jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige forhold i egen virksomhet og leverandørkjede. Det betyr også at Tomagruppen har iverksatt en prosess for regelmessig kartlegging, samt vurdering av risiko og planer for oppfølgingsaktiviteter. 

Factlines har over ti års erfaring med å verifisere virksomheters kartlegging av leverandørkjeden. 

 

Les mer om våre tiltak i forbindelse med åpenhetsloven: https://verified.factlines.com/no/984028474 

 

   

 

Bruk av leverandører og underleverandører

Alle våre leverandører må signere Tomas etiske retningslinjer, som forplikter leverandørene til å etterleve en høy etisk standard. Alle leverandører, samt deres underleverandører, må etterleve disse retningslinjene. Tomagruppen respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner. Retningslinjene inneholder viktige prinsipper for etterlevelse innenfor arbeidsrettigheter, helse og sikkerhet, lønn og arbeidstid, organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger, tvangsarbeid, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og trakassering, miljø samt forretningsetikk og etterlevelse av konkurranselovgivning og antikorrupsjonslovgivning. Tomagruppen forbeholder seg retten til å kontrollere etterlevelse av retningslinjene gjennom leverandørrevisjoner, samt å avslutte forholdet til en hvilken som helst leverandør som ikke etterlever retningslinjenes materielle forpliktelse. Det samme gjelder leverandører der underleverandører ikke etterlever retningslinjenes materielle forpliktelser.

Der Tomagruppen bruker underleverandører må disse fortrinnsvis være registrert i StartBANK. Dette for å sikre at våre underleverandører av tjenester oppfyller våre kunders og myndigheters krav og forventninger til seriøsitet samt helse, miljø og sikkerhet. Underleverandører som ikke er registrert i StartBANK kan vurderes i særskilte tilfeller, og må således utfylle et kvalifiseringsskjema.

   

kort om loven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

 

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på firmapost@toma.no