Historisk tidslinje

 

 

  • 1978

   Toma AS etableres som renholdsselskap i Bergen, med tre ansatte og grunnleggerne Tore Monsen og Mads Madsen. De første bokstavene i grunnleggernes fornavn gir selskapet navnet TOMA.

 

  • 1979

   Toma kjøper konkursboet etter Vestlandske Rengjøringsservice, det første av mange fremtidige oppkjøp.

  • 1983

   Toma vinner sin største kontrakt hittil med Vestlandske Sjøforsvarsdistrikt. Kontrakten hadde Toma i 10 år og representerte en betydelig del av totalomsetningen.

 

  • 1984-1993

   Toma fortsetter å vinne store kontrakter med kunder som Statoil og Norsk Hydroi Bergen, samt Kollsnes utbyggingen på Sotra.

 

  • 1994

   Som første selskap i bransjen, blir Toma sertifisert til ISO 9001/9014 og OSAS18001.

 

  • 1996-1999

   Toma etablerer seg i Stavanger gjennom oppkjøpet av Byggrent AS og Troms fylke.

 

  • 2001

   Selskapet blir omdannet til aksjeselskap 1. januar, 2001. Styret besto av Tore Monsen, Mads Madsen, Frode Monsen, Jørgen Madsen og styreformann Svein Milford.

 

  • 2003

   Vinner kontrakt med Esso sitt raffineri i Vestfold. Toma har fremdeles denne kontrakten.

 

  • 2004

   Partner Mads Madsen kjøpes ut av selskapet og Tore Monsen blir 100 % eier av alle aksjene 1. januar. Toma etablerer seg i Oslo gjennom oppkjøp av Østlandske Miljørenhold AS.

 

  • 2006

   Toma utvider tjenestespekteret til forpleining og kantine ved oppkjøp av Albatross Forpleining. Dette er starten på forretningsområdene Camps, Kantine og Personalrestaurant.

 

  • 2009

   Toma Service etableres for utvikling og drift av nye tjenester. Samme år vinner vi kontrakt med Hurtigruten i Bergen og Kirkenes. Toma har dermed utvidet virksomheten til Finnmark fylke.

 

  • 2010

   Tomagruppen etableres som Facility Management selskap. Toma styrker seg ytterligere i Finnmark med kjøp av Barentsrent i Honningsvåg.

 

  • 2010

   Toma kjøper Rentex AS, som sikrer en sterkere tilstedeværelse i Nordland, Midt-Troms og Troms fylke. Samtidig kjøper vi opp EASS i Møre og Romsdal.

 

  • 2013

   Vi vinner kontrakt med Color Line som gir stor aktivitet i Norge og Tyskland. Samme år inngås avtale om kjøp av et mindre renholdselskap i Østfold.

 

  • 2014

   Toma etablerer Vakt og Sikkerhet som tjenesteområde med selskapet Toma Security AS.

 

  • 2015

   Toma kjøper opp Neas Facility Service og Teknisk Drift, og blir et fullverdig facility management selskap. Toma blir det største norskeide konsern innen facility service og passerer NOK 1 milliard i omsetning.

 

  • 2017

   Vi styrker oss i Danmark ved oppkjøpet av RengøringsCompagniet og Dansk Facility Services. Videre kjøper vi opp Norsk Vektertjeneste AS og styrker dermed sikkerhetsområdet i Toma.

 

  • 2018

   Oppkjøpene i Danmark fortsetter ved kjøp av ISS Direct, Den Rene Linje og majoritetsandel i hjemmepleie selskapet Lev-Vel. Videre etablerer vi Toma Servicepartner sammen med SiO i Oslo og Akershus. 

 

  • 2020

   Vi styrker markedsposisjonen i Midt-Norge gjennom oppkjøp av NRS Norge. Budsjett for Tomagruppen passerer 2 milliarder og vi har dermed doblet omsetningen på 5 år. 

 

 • 2022

  Toma kjøper opp Elitevask og Allianceplus AS, og passerer 2,5 milliarder i årlig omsetning.