Leietakerne som skal benytte byggets fasiliteter har ofte ulike ønsker til tjenestene. I rekrutteringen av tjenesteleverandører til Skipet var derfor brukermedvirkning viktig, leietakerne måtte også imponeres. Den gode kundereisen, fra du kommer inn i bygget til du drar igjen, ble også sett som særlig viktig.

– Tradisjonell kantinedrift er ofte ikke nok lenger, nå er det en mer restaurant-lignende opplevelse som gjelder. Da er det en fordel at Toma tilbyr skreddersydde konsepter som passer byggets profil og leietakere, sier markedsdirektør i GC Rieber Eiendom, Øyvind Ramberg.

Nettopp stabilitet for leietakerne og en god opplevelse for alle i bygget står høyt på agendaen når Toma skal drifte tjenester for sine kunder. Et av grepene handler om å skape en god atmosfære i personalrestauranten.

– Vi leverer egne konsepter til de ulike restaurantene vi drifter. Gode råvarer er alltid viktig, og i Skipet vil fokuset være bærekraftig, økologisk og kortreist. Konseptene kan i tillegg til lunsj inkludere kaffebar, frokost, overtidsmat eller annen servering, sier salgssjef i Toma, Lise Lotte Alfheim.

 

VELKOMMEN: Det er Toma som skal ønske gjester velkommen i resepsjonen og kantinen i Skipet.

VELKOMMEN: Det er Toma som skal ønske gjester velkommen i resepsjonen og kantinen i Skipet.

 

Fortsetter samarbeidet

– Det er mange fremtidsrettede aktører i denne bransjen, og vi mottok svært mange gode løsningsforslag. Etter en god prosess, hvor også byggets leietakere ble involvert, valgte vi Toma som leverandør av personalrestaurant og resepsjonstjenester i Skipet, sier Øyvind.

Signeringen av denne kontrakten er imidlertid ikke det første samarbeidet mellom GC Rieber Eiendom og Toma. I 11 år har de jobbet sammen for å tilby leietakerne gode tjenester.

– Det eksisterende kundeforholdet til Toma er godt, profesjonelt og langsiktig. Vi opplever å møte folk som virkelig brenner for faget og som ønsker å levere gode produkter, sier Øyvind.

– Toma drifter per nå personalrestauranter i de to andre byggene vi har på samme område, Skipsbyggerhallen og Motorhallen. Når de også overtar driften av personalrestauranten i Skipet, vil vi over tid kunne tilby et flytkonsept. Det betyr at alle leietakere kan møtes på tvers av byggene og velge hvor de vil spise lunsj. Det er verdifullt for både oss og leietakerne.

 

MAT ER VIKTIG: – Lunsjen skal være et høydepunkt i hverdagen, sier Lill i Toma. Her sammen med kollega og kantineleder Michael Gerads.

 

Bærekraftig eiendomsdrift

– Bærekraft er sentralt i Toma på mer enn én måte, og er viktig for at vi skal kunne være med å kjempe om de mest spennende kontraktene, sier Lise Lotte.

– For oss handler det om å ta vare på naturen, blant annet i form av at maten vi serverer er bærekraftig, økologisk og kortreist. I tillegg handler det om sosial bærekraft og hvordan vi tar vare på de ansatte. Fornøyde ansatte som trives, gir også bedre kvalitet i tjenestene vi leverer.

Sistnevnte er GC Rieber Eiendom også opptatt av. Bærekraft skal gjenspeiles i hele verdikjeden fra det sosiale og forretningsmessige, til hvordan miljøtiltak iverksettes og prioriteres.  

– Å tenke helhetlig rundt bærekraft er et krav for alle som leverer tjenester til våre bygg. Det opplever vi at Toma gjør, sier Øyvind i GC Rieber Eiendom.

 

GRØNT OG VARIERT: Toma har stor tro på at maten skal være både god og bærekraftig.

 

En langsiktig partner for GC Rieber Eiendom

Et annet grep for å sikre kvalitet på tjenestene som leveres til Skipet er å måle tilfredshet regelmessig. Brukerne av tjenestene kan gi tilbakemelding når de ønsker via Toma sin egen app, i tillegg kommer spørreundersøkelser. 

– Årlig sender vi ut en til to spørreundersøkelser til alle som benytter våre tjenester, i tillegg til en gjennomgang med den ansvarlige i selskapene som leier. Dette bidrar til at vi kan gjøre justeringer på tjenestene vi leverer til Skipet dersom det trengs, sier avdelingsleder FM i Toma, Lill Kjempenes.

– Uansett hva vi gjør, er målet vårt å være en langsiktig og trygg samarbeidspartner. Vi er veldig stolte av at GC Rieber Eiendom har gitt oss muligheten til å bidra på et bygg som har en så tydelig profil som Skipet. Det blir spennende å komme ordentlig i gang, sier Lise Lotte.

 

Fakta om Skipet: 

Skipet har en spesielt bærekraftig profil. Ved å bygge i massivtre reduseres CO2 avtrykket fra konstruksjonsmaterialet med omkring 50 prosent sammenlignet med betong og sement.

Bygget har solceller på taket som bidrar godt til strømforbruket. Solcellene er koblet til en batteribank i kjelleren som består av gamle elbilbatterier, det gjør at energien som produseres kan lagres. På taket finner du også sedum som er bra for pollinatorene.

I tillegg har Skipet sjøvannskjøling fra Marineholmen Ocean Energy og fjernvarme.

 

Nysgjerrig på hva Toma kan gjøre for deg?

Sjekk ut tjenestene våre her.