Er du på jakt etter bærekraftig forpleining? Da er Toma Camps leverandøren du trenger.

Selv om vi jobber i en bransje der midlertidige bygg står i fokus, betyr ikke det at vi ikke tenker bærekraft.

Det er tvert imot et satsingsområde for oss.

 

   

Våre tiltak for bærekraftig forpleining

Kontorene på en brakkerigg brukes nødvendigvis ikke en hel arbeidsdag, men er heller et sted arbeiderne bruker av og til. Likevel står lyset og varmen ofte på selv når det ikke er noen i rommet. En kontorrigg kan bruke opp til 78 000 kW i året, tilsvarende to eneboliger.

Ved hjelp av sensorikk og kunstig intelligens klarer vi å spare omtrent 40 000 kW i året, altså 52 prosent mindre strømbruk enn før. I løpet av kort tid er dette et tiltak vi kommer til å gjennomføre på alle våre brakkerigger.

Vi satser også på solcelleanlegg på taket, som kan produsere opp til 30 000 kW i året. Det betyr at vi om noen år nærmer oss nullutslipp.

Tidligere har boligriggene, som består av 44 soverom, hatt èn varmtvannsbeholder for hvert rom. Når arbeiderne er ferdige for dagen skal alle til riggen og dusje samtidig, noe som fører til et voldsomt energiforbruk.

For å unngå dette har vi erstattet alle små varmtvannbeholdere med én stor varmtvannstank som varmer vannet når strømmen er billigst, eller når det er sol.

 

 

KUTTER STORFEKJØTT

Siden 2021 har vi hatt et prosjekt gående i Toma kalt «Kutta», hvor målet er å redusere forbruket av storfekjøtt, som fører til nesten åtte ganger så mye global oppvarming som kylling, og 25 ganger så mye som linser. Siden den gang har Toma Facility sine kantiner kuttet 54 prosent storfe, som tilsvarer 495 tonn CO2-utslipp.

Slik er det også i Toma Camps. Vi jobber stadig med kundene våre slik at de selv skal velge det klimavennlige alternativet, når de får valget i våre kantiner.

 

Ikke undervurder lokal arbeidskraft

En bærekraftig arbeidsplass handler også om at de ansatte skal ha det bra og at vi skal støtte opp om lokal arbeidskraft. Så langt det lar seg gjøre forsøker vi i våre prosjekter å ansette lokalt før vi går over på neste mulighet. Samtidig sier det seg selv at dette ikke alltid er mulig på prosjektene som ligger der det bor få mennesker.

I Toma Camps er vi også stolte av å ha en lav turnover og folk som trives på jobb!

 

Kun svanemerkede produkter

Vi bruker svanemerkede produkter i alle ledd, både fordi vi selv ønsker det og fordi kundene våre krever det. Utbyggere og entreprenører har ofte egne bærekraftsmål de ønsker å nå, og det skal vi hjelpe dem med.

Vi streber etter å alltid være i forkant når det gjelder bærekraftige alternativer!

 

Hårete sorteringsmål

På brakkerigger er det mer utfordrende med sortering av avfall, enn det er på næringseiendommer der Toma leverer tjenester.

Likevel har vi satt oss et hårete mål om å nå 85 prosent sorteringsgrad, gjennom å tilrettelegge for sortering, samt gode rutiner og opplæring.

 

 

 

 

KOntakt oss om camps