Vi benytter bygningstabellen (NS34519) som basis for vår leveranse. Sammen utarbeider vi drifts instruks som ivaretar oppgaver som skal utføres.

 

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Ettersyn utvendig bygg
  • Ettersyn fellesareal
  • Ettersyn tekniske anlegg
  • Ettersyn brannsikring
  • Oppfølging av serviceavtaler
  • Avfallshåndtering
  • Stell av uteareal
  • Melde avvik
  • Energi, vann og avfallsoppfølging

DRIFTSINSTRUKS

Toma sine medarbeidere kan benytte eksisterende FDV system, SD-anlegg og EOS-systemet Energinet. Hvis dere ikke har et eget system, benytter vi FDVweb og M-Solution sin mobile løsning til oppfølging av drifts instrukser, håndtering av avvik og rapportering

Vi utvikler våre driftsteknikere gjennom et faglig program innen brann, ventilasjon, sentralvarme og energi, vann og avfallsoppfølging.

snakk med oss om teknisk drift

Kontaktskjema på web

OBS: For jobbsøknader, se vår side for Jobb & Karriere

Du kan når som helst endre dine preferanser for kommunikasjon. Mer info i vår personvernerklæring.