VI TILBYR FØLGENDE TJENESTER

 

  • Ettersyn av utvendig bygg
  • Ettersyn av fellesareal
  • Ettersyn av tekniske anlegg
  • Ettersyn av brannsikring
  • Oppfølging av serviceavtaler
  • Avfallshåndtering
  • Stell av uteareal - gartnertjenester
  • Melde avvik
  • Energi, vann og avfallsoppfølging

 

DRIFTSINSTRUKS

Toma sine medarbeidere kan benytte eksisterende FDV system, SD-anlegg og EOS-systemet Energinet. Hvis dere ikke har et eget system, benytter vi FDVweb og M-Solution sin mobile løsning til oppfølging av drifts instrukser, håndtering av avvik og rapportering

Vi utvikler våre driftsteknikere gjennom et faglig program innen brann, ventilasjon, sentralvarme og energi, vann og avfallsoppfølging. Vi benytter bygningstabellen (NS34519) som basis for vår leveranse. Sammen utarbeider vi driftsinstruks som ivaretar oppgaver som skal utføres.

 

 

 

snakk med oss om teknisk drift