– Toma har gitt oss dyktige folk vi kan stole på. Det er avgjørende når mye av renholdet skjer blant uerstattelig kunst.

Det sier administrasjonsdirektør på MUNCH, Henrik Svalheim.

Da han startet hos Munchmuseet i 2011 var hans fremste prioritet å bygge en velfungerende organisasjon i det nye museet i Bjørvika. En del av det var å legge til rette for profesjonalisering av renholdet.

– Det er mange krav som skal møtes i denne typen anskaffelser. Men verdien av kunsten vi forvalter stiller helt andre krav til oss og vår leverandør. Godt renhold er viktig for å holde skadedyr unna, for å sørge for en god kunstopplevelse for publikum og en god arbeidsdag for de ansatte. Det handler om at renholderne må være kompetente, kunne faget sitt og forstå miljøet de jobber i. For å sette det på spissen: her kan man ikke la støvsugeren suse inn i et bilde, sier han.

Etter en omfattende og grundig anskaffelsesprosess, var det Toma som kom gjennom nåløyet og vant kontrakten om MUNCH.

Munch sin administrasjonsdirektør Henrik Svalheim, og Toma sin driftsleder Ihsan Abdul Kader smiler til kamera.

GODE KOLLEGER: Henrik Svalheim er administrasjonsdirektør på MUNCH, og Ihsan Abdul Kader er driftsleder i Toma.

 

Kundene må stole på oss

MUNCH er åpent for besøkende syv dager i uken. Stadig er det også ekstraordinære arrangementer som middager, verksted for barn og interne ombygginger i forbindelse med endringer av utstillinger. Det betyr både ekstra renhold og at mye av renholdet må gjøres utenfor åpningstiden.

– Det er to ting vi setter vår ære i, det er å levere renholdstjenester av høyeste kvalitet og at vi har kundens tillit. Derfor har vi også systemer som gjør at kunden kan se akkurat hva som blir gjort og når. Da kan de sikre seg at vi gjør jobben vår som avtalt, sier Ihsan Abdul Kader.

Som driftsleder i Toma har han det daglige ansvaret for organisering av 17 ansatte på MUNCH. Han forteller om en interessant hverdag som byr på alt fra rengjøring av utstillingssaler til klargjøring før nye utstillinger.

– Fordi vi gjør jobben blant kunst i verdensklasse, er det spesielle hensyn å ta. Det innebærer for eksempel å ikke komme nær vegger og kunst i utstillingssalene, samt rengjøring av glassmontre med spesialkluter og spray.

En renholder støvsuger i en av utstillingssalene

RØRER IKKE KUNSTEN: I utstillingssalene tar renholderne seg av gulver og glassmontre, men holder seg unna veggene og kunsten som henger der.    

 

– Renholderne blir som kolleger

Å være en møteplass for alle er viktig for MUNCH, og renholderne er intet unntak.

– Renholderne er en del av vårt arbeidsmiljø. Jeg slår selv av en prat med sikkert tre Toma-renholdere hver eneste dag. Vi på MUNCH er opptatt av å være en attraktiv arbeidsplass også for dem. Jeg tror rett og slett folk gjør en bedre jobb når de trives, sier Henrik.

Kompetanseutvikling hos renholderne er et viktig satsingsområde for Toma, blant annet ved å tilby muligheten for å ta fagbrev. Det gir bedre renhold for kundene og utviklingsmuligheter for de ansatte. For renhold er mer enn bare vask, det er kunnskap om alt fra HMS, materialer og maskiner til kjemikalier og rengjøringsmidler.

– Det er alltid noe nytt å lære om renhold, og etter at vi fikk oppdraget på Munch har vi også økt kunnskapen vår om spesialrenhold. Det er mange vurderinger som tas for å sørge for best mulig resultat, sier Ihsan.

– Toma sine ansatte bidrar veldig positivt hos oss. De er dyktige, imøtekommende og vennlige, rett og slett gode kolleger, avslutter Henrik.

 

Toma leverer mer enn renhold av høy kvalitet.

Lær mer om alle tjenestene våre.